Cấp phối Dmax 37.5

Cấp phối không lẫn đất sét, tỷ lệ đá 2×4 nhiều (20%), thích hợp cho các công trình đường nhựa.

Danh mục: Từ khóa: