Đá 0.5 (sàn 9, 10)

Đá vo tròn, tỷ lệ dẹt khoảng 30%, thích hợp trộn bê tông thương phẩm, trộn hỗn hợp nhựa đường.

Danh mục: Từ khóa: