Đá 1×2 (sàn 20, 22)

Đá nhỏ, đều, vo tròn, tỷ lệ dẹt dưới 15%, thích hợp cho bê tông tươi thương phẩm.

Danh mục: Từ khóa: