Đá 1×2 (sàn 24)

Sử dụng trong các công trình dân dụng.

Danh mục: Từ khóa: