Đá 2×4 (sàn 35, 40)

Sử dụng trong công trình đường bê tông, làm lót sàn nhà, sân công nghiệp…

Danh mục: Từ khóa: