Đá 4×6 (sàn 70)

Cường độ rắn tốt, phù hợp làm thảm lót đường bê tông.

Danh mục: Từ khóa: