Đá hộc 20×40, 30×70

Sử dụng làm đá kè chắn sóng.

Danh mục: Từ khóa: