Gạch 2 lỗ A 200

QUY CÁCH SẢN PHẨM
200 x 90 x 60 cm
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
QCVN 16:2014/BXD

Danh mục: Từ khóa: