Gạch 6 lỗ A ½ – 190

QUY CÁCH SẢN PHẨM
95 x 120 x 80 cm
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
QCVN 16:2014/BXD

Danh mục: Từ khóa: