Gạch 6 lỗ A 200

QUY CÁCH SẢN PHẨM
200 x 130 x 90 cm
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
QCVN 16:2014/BXD

Danh mục: Từ khóa: