Gạch 6 lỗ A 220

QUY CÁCH SẢN PHẨM
220 x 135 x 100 cm
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
QCVN 16:2014/BXD

Danh mục: Từ khóa: